top of page

Algemene voorwaarden

​Afspraak en intake

 • De massagebehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.

 • Bij Massage en coaching Mark Uyterwijk vinden we hygiëne erg belangrijk. Wij verwachten van onze cliënten hetzelfde. Massage en coaching Mark Uyterwijk behoudt zich het recht voor een afspraak te annuleren of af te breken, indien er geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie.

 • Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Massage en coaching Mark Uyterwijk helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling voor 100% in rekening te brengen.

 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling houden we een intakegesprek met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 • Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden verstrekt worden.

 • In bepaalde gevallen wordt cliënt aangeraden zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.

 • We kunnen te allen tijden beslissen de massage niet door te laten gaan als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie

Tarieven en betaling

 • De tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website.

 • De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

 • De betaling wordt na afloop van de massage per betaalverzoek of contant voldaan.

Cadeaubonnen en waarde vouchers

 • Een cadeaubon of waarde voucher is niet inwisselbaar voor geld.

 • De cadeaubon of waarde voucher is onbeperkt geldig.

 • Bij een geboekte behandeling met een langere duur dan op de cadeaubon staat vermeld, dient er naast de cadeaubon bijbetaald te worden. Het gebruiken van de waarde voucher om de bijbetaling (deels) te voldoen, is in dit geval niet mogelijk.

 • Bij twijfel over de echtheid van een in te leveren cadeaubon of waarde voucher behoudt Massage en coaching Mark Uyterwijk zich het recht voor deze als betaalmiddel te weigeren.

 

Aansprakelijkheid

De cliënt maakt uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid gebruik van onze diensten. Massage en coaching Mark Uyterwijk kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.

Klachtenregeling, onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

Massage en coaching Mark Uyterwijk streeft ernaar om de massage/behandeling en het contact met de cliënt zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling of de bejegening van de cliënt dan is het goed om dat kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek of via e-mail. Massage en coaching Mark Uyterwijk zal de klacht zo goed mogelijk proberen op te lossen.

Massage en coaching Mark Uyterwijk voldoet aan de eisen van de Wet Wkkgz, die is ingetreden per 1 januari 2017.  Mocht de klacht om welke reden dan ook niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris via het Nibig, die zal optreden als bemiddelaar. Via de klachtenfunctionaris kan de klacht eventueel worden neergelegd bij de NIBIG-Geschilleninstantie.

 

Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massage en coaching Mark Uyterwijk te allen tijde worden gewijzigd.

bottom of page